FORENINGSPORTAL Foreninger i Trysil

150 foreninger

Rusfri Oppvekst

Humanitært arbeid 

Rusfri oppvekst arbeider for barn som har spesielle utfordringer i oppveksten. Barn fra hjem som har rusproblemer, psykiatriutfordringer, barn med handikapp utfordringer m.m.. Driver fagseminarer for lærere, barnehagetilsatte og andre som møter barns utfordringer i hverdagen. Videre veekendopphold for familier med spesifikke utfordringer.

Trysil hundeklubb

Dyr 

Formålet med klubben er å legge til rette for økt aktivitet blant hundeeiere. Hundeklubben vil også være med på å bidra til økt innsikt slik at hundene får en god og rettferdig behandling, samt gi forståelse for de plikter vi har som hundeeiere, i forhold til samfunnet. Aktivitetene varierer, men vi kan nevne, valpekurs, lydighetskurs, agilitykurs, rally lydighet osv, og årlig klubbmesterskap. 

Trysil idrettsråd

Idrettslag 

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i Trysil kommune. Idrettsrådet har et styre som består av 5 representanter. Vi har en samarbeidsavtale med kommunen hvor det er fastlagt at idrettsrådet skal være høringsorgan i saker som skal legges fram for politisk behandling. Idrettsrådet er derfor også innstillende myndighet i en rekke saker som angår økonomisk støtte til idretts- og aktivitetstilbud i kommunen.